Få mere ud af din Jord
og skån miljøet samtidig

Gradueret gødskning, variabel tildeling, RX kort eller Tildelingskort -kært barn har mange navne. 

Din jord og potentialet varierer over hele marken – derfor skal såning, gødskning og plantebeskyttelse heller ikke være ens mængde på hele marken.

Få mere ud af dit landbrug ved at udnytte den teknologi du har til rådighed allerede i dag.

Sådan Optimerer jeg dit landbrug

Underforside-2

erstat efterafgrøder
med præcisionsjordbrug

 Arealer, hvor du har dyrket korn eller raps ved hjælp af præcisionslandbrug (gradueret gødskning) kan fra 2021 anvendes som alternativ til pligtige- og husdyrefterafgrøder.

Omregningsfaktor fra præcisionslandbrug  alternativ til efterafgrøde er 11 – 1 hektar efterafgrøder.

240580752_921492998713103_8088735105000145339_n

Økonomi

En sædskifteændring fra vinterhvede til vårbyg for at have plads til efterafgrøder kan let koste 2-3.000 kr. pr. ha.

Et eksempel: 

Ved brug af tildelingskort på 100 ha kan du undgå et indtægtstab på 18-27.000 kr. 
Alt efter valgt afgrøde og dine udbytter. 
Samtidig får du mindre lejesæd og mindre besvær under høst.

IMG_2863

Planlægning

Du bestemmer selv overordnet kg/ha og hvor stort et spænd du er villig til at arbejde med og hvor mange zoner.

Jeg laver et potentialekort hvor man tager stilling til lavt potentiale og højt potentiale.

Du kører måske allerede selv og taster +-% ind på din terminal i lavninger og bakketoppe. Få lagt det ind i et kort og du skal ikke tænke på mere. 

236232090_233282331918210_9149789951145003877_n

Udnyt din data

Jeg udarbejder tildelingsfiler på baggrund af: Udbyttekort, NDVI / Biomassekort og vigtigst af alt din lokalkendskab.

Kortene kan laves præcist efter dine ønsker.

Sådan virker det

Jeg laver kort til din såmaskine, gødningsspreder eller sprøjte og sender dem direkte til dig når du har godkendt kortene.
Jeg sørger for at filerne er kompatible med lige præcis din terminal

Udsædsmængde-kort

Når tildelingsfilen er indlæst er du nu klar til kørsel. Alt efter din terminal har du stadig mulighed for at justere på din overordnede gennemsnitsmængde hvis jorden evt. er tørret af på såtidspunktet.

Fordele ved at bruge tildelingsfiler

1. Du optimerer udbytte

Ved hjælp af vores tildelingsfiler kan du give hver enkelt zone den mest optimale mængde for at øge dit udbyttepotentiale på dine marker

2. du optimerer omkostninger

Du kan optimere omkostninger og gødningstilførsel.
Mindre lejesæd -hvilket giver dig mulighed for en hurtigere og nemmere høst.

3. Du skåner miljøet

Du bruger den mest optimale mængde på forskellige zoner i marken i stedet for fast mængde på hele marken

Kontakt Jens Høj

Flere års erfaring med præcisions jordbrug

Telefon: 42 21 85 30
Email: jens@jhfarmsupport.dk